Leppäkorven koulu

Lukuvuositiedote 2015-2016

Kuvia akoulusta

Koulukuraattori

Koulukuraattorin tehtävät

Koulukuraattori hoitaa oppilaiden ja vanhempien yhteisiä asioita, jotka liittyvät koulunkäyntiin. Häneltä oppilas saa tukea pulmatilanteissa; opiskeluun tai koulussa viihtymiseen liittyvissä asioissa, kiusaamistilanteissa sekä yleensä elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat saada kuraattorilta apua lapsen opiskeluun, sosiaaliseen kanssakäymiseen tai kasvatukseen liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot

Minna Rissanen, minna.rissanen@vantaa.fi. Koulukuraattori tavattavissa koululla ma-ti. Puh. 040-730 5074

Ankkuri