Leppäkorven koulu

Lukuvuositiedote 2015-2016

Kuvia akoulusta

Oppilaskuntatoiminta

Majakka

Koulumme oppilaskunnan hallitus on nimeltään Majakka. Se toimii oppilaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Majakan kautta oppilaat voivat osallistua koulun toiminnan kehittämiseen. Jokaisella luokalla on oma edustaja Majakassa. Edustajat valitaan vaaleilla. Majakan kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa koulupäivän aikana. Kokouksissa käsitellään luokasta nousseita asioita sekä suunnitellaan koulun yhteisiä tapahtumia ja muuta toimintaa. Kokouksiin osallistuvat luokkien edustajien lisäksi Majakkaa ohjaavat opettajat ja tarpeen mukaan rehtori tai oppilashuollon henkilöitä.

Ankkuri