Meidän koulumme

15.02.2011 11:55 Ylläpitäjä
Tulosta

Kytöpuiston koulu sijaitsee Havukoskella Koivukylän kaupunginosassa Vantaalla.

Koulussamme on noin 400 oppilasta. Yleisopetuksen luokkien lisäksi koulussa toimii kolme pienryhmää ja yksi valmistavan opetuksen ryhmä. Kytöpuiston koulussa noudatetaan valtakunnallista, kaupunkikohtaista ja koulun omaa opetussuunnitelmaa.

Lukuvuosisuunnitelma laaditaan vuosittain opetussuunnitelman pohjalta. Lukuvuosisuunnitelmassa määritellään kuluvan lukuvuoden keskeiset kasvatukselliset painopistealueet. Lukuvuosisuunnitelma on vanhempien ja henkilökunnan luettavissa Wilmassa.

Koulun toiminta-ajatuksena on kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja ja valmiuksia elinikäiseen oppimiseen. Opetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Monikulttuurisessa koulussa tärkeä tavoitteemme on, että oppilas ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja oppii tuntemaan erilaisia kulttuureja.

Yhdessä tekeminen on Kytöpuiston koulun toiminnassa keskeistä. Järjestämme laulajaisia, erilaisia peli- ja urheilupäiviä, "kulttuurisäpinöitä", eri aiheisiin liittyviä teemapäiviä, siivoustalkoita ja monenlaista muuta. Oppilaat pääsevät vaikuttamaan tapahtumien sisältöön oppilaskunnan kautta.

Kytöpuiston koulun iso piha luo mahdollisuudet monipuolisiin välituntileikkeihin. Pienillä ja isoilla oppilailla on omat pihat. Lelulainaamosta saa lainata välituntileluja.

Oppilaskuntatoiminta rohkaisee oppilaita käyttämään omaa ääntään. Oppilaskunnan kautta luokat voivat esimerkiksi ideoida yhteisiä tapahtumia ja tehdä koulun toimintaan liittyviä aloitteita.

Kummitoiminnassa isot ja pienet oppilaat tekevät asioita yhdessä. Kummitoiminta luo turvallisuuden tunnetta ja yhteishenkeä sekä ehkäisee kiusaamista.

Koulumme kuului vuosia KiVa Koulu -ohjelmaan. KiVa Koulu on valtakunnallinen kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Nykyään meillä on oma suunnitelma kiusaamisen varalle, mikä esiteltiin myös vanhempainillassa ja on näkyvissä Wilmassa.

 

 

Viimeksi päivitetty 10.12.2016 09:27