Kytöpuiston koulu

Vantaa

 • Suurenna fontin kokoa
 • Fontin oletuskoko
 • Pienennä fontin kokoa
Virhe
 • Virhe ladattaessa RSS-syötteitä:
Home Meidän koulumme

Meidän koulumme

Sähköposti Tulosta PDF

Kytöpuiston koulu sijaitsee Havukoskella Koivukylän kaupunginosassa Vantaalla.

Koulussamme on noin 400 oppilasta. Yleisopetuksen luokkien lisäksi koulussa toimii kolme pienryhmää ja yksi valmistavan opetuksen ryhmä. Kytöpuiston koulussa noudatetaan valtakunnallista, kaupunkikohtaista ja koulun omaa opetussuunnitelmaa.

Lukuvuosisuunnitelma laaditaan vuosittain opetussuunnitelman pohjalta. Lukuvuosisuunnitelmassa määritellään kuluvan lukuvuoden keskeiset kasvatukselliset painopistealueet. Lukuvuosisuunnitelma on vanhempien ja henkilökunnan luettavissa Wilmassa.

Koulun toiminta-ajatuksena on kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja ja valmiuksia elinikäiseen oppimiseen. Opetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Monikulttuurisessa koulussa tärkeä tavoitteemme on, että oppilas ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja oppii tuntemaan erilaisia kulttuureja.

Yhdessä tekeminen on Kytöpuiston koulun toiminnassa keskeistä. Järjestämme laulajaisia, erilaisia peli- ja urheilupäiviä, "kulttuurisäpinöitä", eri aiheisiin liittyviä teemapäiviä, siivoustalkoita ja monenlaista muuta. Oppilaat pääsevät vaikuttamaan tapahtumien sisältöön oppilaskunnan kautta.

Kytöpuiston koulun iso piha luo mahdollisuudet monipuolisiin välituntileikkeihin. Pienillä ja isoilla oppilailla on omat pihat. Lelulainaamosta saa lainata välituntileluja.

Oppilaskuntatoiminta rohkaisee oppilaita käyttämään omaa ääntään. Oppilaskunnan kautta luokat voivat esimerkiksi ideoida yhteisiä tapahtumia ja tehdä koulun toimintaan liittyviä aloitteita.

Kummitoiminnassa isot ja pienet oppilaat tekevät asioita yhdessä. Kummitoiminta luo turvallisuuden tunnetta ja yhteishenkeä sekä ehkäisee kiusaamista.

Koulumme kuului vuosia KiVa Koulu -ohjelmaan. KiVa Koulu on valtakunnallinen kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Nykyään meillä on oma suunnitelma kiusaamisen varalle, mikä esiteltiin myös vanhempainillassa ja on näkyvissä Wilmassa.

 

 

Viimeksi päivitetty 10.12.2016 09:27  

Ajankohtaista

 • Gurukahvila


  Vantaan kaupungin kouluissa on kuluvana
  lukuvuonna aloitettu gurutoiminta. Guruto-
  iminnalla pyritään edistämään oppilaiden 
  tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. 
  3. ja 4. luokan oppilaat pääsevät harjoit-
  telemaan tabletin ja tietokoneen käyttöä 
  omatoimisesti aikuisen ohjauksella. 
  Guruakatemia on vapaaehtoista.

  Kerhossa tutustutaan tieto- ja viestintä-

  tekniikkalaitteisiin harjoittelemalla itse-
  näisesti. Kunkin harjoitusjakson jälkeen 
  oppilaat suorittavat Gurutestin. Neljä 
  Gurutestiä suoritettuaan oppilas on suo-
  rittanut Guruakatemian ja voi auttaa muita 
  oppilaita oppitunneilla ja kerhotunneilla.

 • http://www.ouka.fi/image/100x100ximage_gallery,quuid=3c6d01eb-71b4-4d85-9f00-06108d9ffd5e,agroupId=185778,at=1347783540594.pagespeed.ic.iTkxyPKqkd.jpg  Liikkuva koulu

  Kytöpuiston koulu on rekisteröitynyt 
  Liikkuvaksi kouluksi. Olemme olleet 
  Liikkuva koulu jo useita vuosia. 
  Koulussa on käytössä kaksi puolen
  tunnin välituntia, joihin oppilaat voivat 
  lainata pelivälineitä ja pihaleluja.Välk-
  kärit liikuttavat 1-2.-luokkalaisia kahtena 
  välituntina viikossa sekä ovat mukana 
  järjestämässä liikunnallisia tempauksia. 
  Salissa on joka luokka-asteelle sisäväli-
  tunteja viikoittain.  Koulun sisätiloissa 
  on lattiateippauksia ja pöytäfutis-pöytä 
  oppilaiden käyttöön. 
    Koulun piha on uudistettu lähiaikoina 
  ja Koips:in tekonurmi, lähipuistot ja -metsä 
  pururatoineen ovat ahkerassa käytössä. 
    Koulustamme osallistutaan ahkerasti 
  urheilukilpailuihin ja järjestetään vuoden 
  aikana useita urheilu- ja liikuntatapahtu-
  mia, mm. yleisurheilupäivät, retket Kuu-
  sijärvelle, turnauksia, Unicef-kävely ja 
  joulumatkustusrata. 
    Luokissa käytetään jumppapalloja, tauko-
  liikuntamuotoja ja esimerkiksi liikunnallista 
  matematiikkaa. Koulun jälkeen on liikunnal-
  lisia kerhoja koulun salissa vaihtelevasti.

 •  

  Tempo-orkesteri

  1.12. Joulukonsertti 
  Kytöpuiston koulussa klo 9.00 
  Kytöpuiston koulun Tempo-joulukonsertti 
  keräsi juhlasalin täyteen yleisöä: koulun 
  oppilaat kuuntelivat esityksiä keskitty-
  neesti ja kannustivat orkesterissa soit-
  tavia kavereita huikeilla aplodeilla! 
  Konsertissa esiintyi sekä Tempo kama-
  riorkesteri että Tempo-orkesteri. 
  Konsertin lopussa koettiin yllätys, kun 
  täysin odottamatta saliin tallusteli 
  viulua soittava ja laulava leijona!

  Esiintyminen 7.10.Tikkurilan kirjastotalolla

  Kytöpuiston ja Länsimäen koulujen 
  Tempo-orkesterit esiintyivät yhdessä 
  valtakunnallisessa koulujen moni-
  kulttuurisuuskoordinoinnin tapahtu-
  massa Tikkurilan kirjastotalon Lum-
  mesalissa 7.10. Vauhdikas esitys 
  sisälsi soiton lisäksi laulua, liikettä 
  ja kuvaesityksen soittajista!


 • Kytöpuiston parkour-video

  Keväällä 2013 välituntialueella 
  kuvattiin parkour-video. 
  Oppilaat tahtoivat saada eloa 
  välkkäalueellemme. 
  Syyskuussa he äänestivät 
  suosikkivideonsa nettisivuillemme.
  Linkki voittovideoon tässä.