Esittely

Kulomäen koulun esittely

Kulomäen koulussa opiskelee noin 150 lasta vuosiluokilla 1-5. Koulurakennuksia on kolme: pääkoulu, sininen paviljonki ja ruskea paviljonki. Kulomäen koulun arvoja ovat yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus ja yksilön kunnioittaminen. Yhteisöllisyydellä ymmärretään lämminhenkistä yhteenkuuluvuutta, turvallista rajojen asettamista sekä yhteistä asioiden käsittelyä.

Keväällä 2011 käynnistyneen Yhteispeli-hankkeen kautta etsimme uusia toimintamalleja yhteisöllisyyden toteuttamiseen. Yhteispelin toimintaperiaatteet ja käytänteet ovat vahvasti mukana koulumme arjessa edelleen.

Yhteistyö päiväkotien kanssa jatkuu Teho-hankkeen jälkeen. Koulumme on aktiivisesti mukana toimenpideohjelman myötä pedagogisen tuen muotojen kehittämisessä.

Keväällä 2011 meillä käynnistyi alkuopetuksen TVT-pilotointi, joka jatkui lukuvuoden 2011–2012. Lukuvuonna 2013-2014 jatkamme edelleen verkkopedagogisten opetusmenetelmien käyttämistä koulun arjessa.

Olimme ympäristökeskuksen kestävän kehityksen kummikoulu lukuvuonna 2010–2011. Pyrimme toteuttamaan jatkossakin kestävän kehityksen arvoja koulussamme, sillä lukuvuonna 2012–2013 kestävä kehitys on ollut Vantaan tasoisesti painopistealueena.

Koulumme on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa lukuvuonna 2013-2014.

Kommentointi on suljettu.