Yhteispeli

Yhteispeli-hanke käynnistyy Kulomäen koulussa keväällä 2011. Hankkeella pyritään antamaan työvälineitä lapsen kehityksen tukemiseen koulun arjessa. Hankkeen avulla opetellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja ennaltaehkäiseviä toimintatapoja. Tavoitteena on löytää yhteisiä toimintamalleja kiusaamisen ehkäisyyn, ristiriitatilanteiden käsittelyyn sekä kodin ja koulun väliseen laadukkaaseen yhteistyöhön.

Lisää tietoa Yhteispelistä:

Yhteispeli

Kommentointi on suljettu.