Kyniä

Kartanonkosken koulu

Vertaissovittelu

Vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä. Se on vaihtoehtoinen ja vapaaehtoinen tapa ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arjessa. Vertaissovittelulla puututaan oppilaiden väliseen mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Menetelmänä on yksinkertainen, selkeä kaava, jonka mukaisesti sovittelijoiksi koulutetut oppilaat auttavat osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun ristiriitaansa. Kaavaa noudattamalla ristiriidan osapuolet etenevät lopulta sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Vertaissovittelussa on aina aikuisten tuki. Vertaissovittelutoiminnan vastuuhenkilönä toimii Maria Tervo.