Kyniä

Kartanonkosken koulu

Terveydenhoitaja


Terveydenhoitaja Tarja-Liisa Valkonen
(Juuri ja Runko)
040 516 0560
Terveydenhoitaja Veera Niemi
(Latva)
043 825 8039

Kouluterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Määräaikaiset terveystarkastukset toteutetaan peruskoulussa jokaisella vuosiluokalla. Näistä laajimpia tarkastuksia ovat alakoulun 1. ja 5. luokan tarkastukset sekä yläkoulussa 8. luokan tarkastus.

Koululääkärin tarkastukset ovat 1. ja 8. luokan oppilaille.

Oppilaan vanhempia ja huoltajia pyydetään huomioimaan, että lapsen sairaanhoito ja vapaaaikana sattuneiden tapaturmien hoito kuuluu vanhemmille. Vanhempien tehtävä on viedä lapsi tarvittaessa terveysasemalle hoidon tarpeen arvioon. Kouluterveydenhuollossa hoidetaan koulussa ja koulumatkalla sattuneet tapaturmat ja niiden hoitoonohjaus.