Kyniä

Kartanonkosken koulu

Poissaoloista ilmoittaminen

Koulumme henkilökunnalle on tärkeää, että tiedämme jokaisen oppilaan poissaolon syyn heti, kun mahdollista.

Tietokoneita

Juuri

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta luokanopettajalle koulupäivän alkaessa. Ilmoitus tehdään noudattaen sitä käytäntöä, josta on erikseen sovittu oman opettajan kanssa.

Runko ja Latva

Mikäli oppilas jää pois koulusta sairauden tai muun pakottavan esteen vuoksi, on huoltajan ilmoitettava asiasta luokanopettajalle tai ryhmäohjaajalle heti aamulla. Poissaoloista ilmoitetaan ensisijaisesti Wilman kautta. Jos Wilma -viestin lähettäminen ei ole mahdollista, ilmoituksen voi tehdä puhelimitse koulusihteeri Leila Pitkoselle, p. 09 8392 5302. Ilmoituksen voi tehdä myös suoraan omalle opettajalle puhelimella, mikäli ilmoituskäytänteet on sovittu etukäteen.

Poissaolohakemus

Kouluopetuksesta vapautusta haetaan jonkin tärkeän perustellun syyn vuoksi kolmeen päivään saakka luokanopettajalta tai ryhmänohjaajalta poissaolohakemuksella, mistä selviää koululäksyjen ja – tehtävien hoitaminen poissaolon aikana. Kolmea päivää pidemmät lomat myöntää rehtori. Poissaolohakemus tehdään Wilman kautta. Poissaolohakemus on tehtävä kaksi viikkoa ennen aiottua vapautusta kouluopetuksesta. Liikuntatuntien pitkien ja/tai toistuvien poissaolojen syystä huoltajan tulee toimittaa koululle lääkärintodistus tms. luotettava selvitys.

Perusopetuksen lain (628/1998) mukaan Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tästä syystä poissaolo ja sen perusteet tulee ilmoittaa aamulla ennen koulun alkua Wilmalla. Erityisruokavaliota noudattavien tulee ilmoittaa poissaolonsa myös kouluravintolaan puh. 044 710 9618.