Kyniä

Kartanonkosken koulu

KARTANONKOSKEN KOULUN PÄIHDESTRATEGIA

Tavoitteena koulussamme on päihteidenkäytön ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen. Ehkäisevä päihdetyö määritellään toiminnaksi, jolla ehkäistään ja vähennetään päihteiden käyttöä vaikuttamalla päihteitä koskeviin tietoihin ja asenteisiin, saatavuuteen, päihteiden käyttötapoihin sekä päihteiden ongelmakäyttöä synnyttäviin olosuhteisiin ja sitä tukevaan kulttuuriin. Yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Vantaan nuorisoasema, Ehkäisevän päihdetyön yksikkö, nuorisopalvelut, poliisi ja erilaiset järjestöt.

Koulun yhteisöllinen hyvinvointiryhmä vastaa päihdestrategian suunnittelusta ja seuraa sen toteuttamista. Varsinaiseen päihdekyselyyn vastaa jokainen 8-luokkalainen terveystarkastuksen yhteydessä. Päihteillä tarkoitetaan tupakkaa, alkoholia, päihtymistarkoituksessa käytettyjä teknisiä liuottimia ja lääkkeitä sekä kaikkia huumausaineita.

OPPILAAN TUPAKOINTI KOULUAJALLA

TTupakointi on kielletty koko kiinteistön alueella ja kiinteistön sisätiloissa. Tämä koskee kaikkia talossa liikkuvia niin aikuisia kuin lapsiakin.

Alle 15 - vuotias oppilas
Jos alle 15 - vuotias tavataan tupakoimasta koulupäivän aikana koulualueella tai sen ulkopuolella esim. bussipysäkillä, toimitaan seuraavasti. Koulun työntekijä puuttuu tekoon ja ohjaa oppilaan välittömästi opinto-ohjaajan luokse, joka ryhtyy selvittämään asiaa oppilaan kanssa. Opinto-ohjaaja on yhteydessä oppilaan huoltajaan ja tiedottaa asiasta myös luokanopettajalle/ryhmänohjaajalle. Tupakoinnista seuraa kahden tunnin jälki-istunto. Oppilaalle varataan aika myös terveydenhoitajalle jatkokeskustelua varten.

15 – vuotta täyttänyt oppilas
Jos 15 - vuotta täyttänyt oppilas tavataan tupakoimasta koulualueella tai koulualueen ulkopuolella koulupäivän aikana, hänet ohjataan välittömästi rehtorin luokse, jonka kanssa oppilas selvittää tilannetta. Rehtori on yhteydessä oppilaan huoltajaan. Oppilaalle varataan aika terveydenhoitajalle jatkokeskustelua varten.

OPPILAAN EPÄILLÄÄN KÄYTTÄVÄN PÄIHTEITÄ

OPPILAS ON PÄIHTYNEENÄ KOULUSSA

KOULUN ALUEELLA EPÄILLÄÄN VÄLITETTÄVÄN PÄIHTEITÄ

A) ULKOPUOLISET VÄLITTÄVÄT
Koulun alueella on ulkopuolisten liikkuminen pääosin kiellettyä. Jos alueella liikkuu ulkopuolisia ja on aihetta epäillä päihteiden välittämistä, ilmoitetaan asiasta rehtorille, joka ottaa yhteyttä poliisiin.

B) OPPILAS/OPPILAAT VÄLITTÄVÄT
Jos koulussa epäillään, että joku koulun oppilaista välittää päihteitä, ilmoitetaan asiasta rehtorille.

Rehtori kutsuu oppilaan huoltajat palaveriin.

Jos palaverin jälkeen on aihetta epäillä päihteiden välitystä, rehtori ottaa yhteyttä poliisiin ja tekee lastensuojeluilmoituksen.

Lähteet:

  • Tikkurilan alueen koulujen päihdetoimintamalli. 2001.
  • Päihteiden käytön ehkäisy. Opas koulujen ja sidosryhmien yhteistyöhön. www.stakes.fi/neuvoa antavat