Kyniä

Kartanonkosken koulu

Oppimisen tuki

Perusopetuslain mukaan oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Erityisopettaja antaa osa-aikaista erityisopetusta oppilaille, joilla on lieviä oppimisvaikeuksia ja/tai muita koulunkäyntiin liittyviä pulmia. Opetus toteutetaan erityisopettajan ja luokanopettajan/aineenopettajan yhdessä laatiman oppimisuunnitelman tai oppilaalle laadittujen tavoitteiden mukaisesti. Opetus tapahtuu pienryhmässä tai samanaikaisopetuksena omassa luokassa. Osa-aikaisen erityisopetuksen laajuus ja kesto suunnitellaan oppilaskohtaisesti ja se toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Myös henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan opiskelevat oppilaat saavat erityisopetusta. Kun oppilas opiskelee osittain yleisopetuksen ja osittain erityisopetuksen ryhmässä, arvioinnin suorittavat häntä opettavat opettajat yhdessä.

Erityisopettajat ja aluekoordinaattorit

Eija Tarkoma (1.-2.lk) 09 8392 5319
Satu Meriläinen-Haapaniemi (3.-4.lk) 09 8392 5110
Tuija Miettinen (5.-6.lk) 09 8392 5113
Iira-Maria Ullgren (7.-8.lk) 043 826 6638
Tarja Jaakonsaari (9.lk) 09 8392 1247

Taru Asikainen, aluekordinaattori (oppimisen tuki) 040 071 9533
Jyrki Tiihonen, aluekordinaattori (kieli- ja kulttuuriryhmien opetus) 040 771 6788