Kyniä

Kartanonkosken koulu

Oppilaskunta

Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan.

Koulun piha Puristimia Koulun seinä

Koulussa toimivaan oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan hallituksen muodostavat kaikkien opetusryhmien keskuudestaan valitsemat luottamusoppilaat. Oppilaskunnan luottamusoppilaat vastaavat oppilaskuntatyöstä ja tekevät koko oppilaskuntaa koskevia ehdotuksia ja päätöksiä. Oppilaskunnan ohjaavina opettajien toimivat Tuija Laine ja Elsi Santala.