Kyniä

Kartanonkosken koulu

Opinto-ohjaaja


Oppilaanohjauksen lehtori Poju Vainio, puh. 09 8392 5308

Oppilaanohjauksessa käsitellään oppimiseen, jatko-opintoihin, vapaa-aikaan ja urasuunnitteluun liittyviä asioita.

Ohjauksella pyritään edistämään koulutyön tuloksellisuutta, sosiaalisia taitoja, ongelmanratkaisukykyä valintatilanteissa sekä yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia.

Ohjaus koostuu luokkatunneista, pienryhmäohjauksesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta. Opinto-ohjaus on oma oppiaineensa vuosiluokilla 7 - 9. Alemmilla luokilla ohjaus on osa luokanopettajien työtä.