Kyniä

Kartanonkosken koulu

Koulukuraattori


Koulukuraattori Eivor Aspholm-Lindqvist, puh. 040 584 9286

Koulukuraattoriin oppilaat ja vanhemmat voivat ottaa yhteyttä joko itse tai opettajan kautta. Huolenaiheita voivat tällöin olla esim. koulunkäynnin vaikeudet, kaverisuhteet, vapaa-ajan vietto, hankaluudet kotona. Usein jo yksikin keskustelu kuraattorin kanssa saattaa selkiyttää tilannetta.