Kyniä

Kartanonkosken koulu

KiVa Koulu

KiVa Koulu -ohjelma on käytössä koulussamme!

KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi. Syksyllä 2010 noin 2260 suomalaista koulua otti ohjelman käyttöön, näiden joukossa meidän koulumme.

KiVa Koulu näkyy koulun arjessa monin tavoin. Alakoulun oppilaat osallistuvat nk. KiVa-oppitunneille ensimmäisellä luokalla ja uudelleen neljännellä luokalla. Yläkoulussa toteutetaan 7.-luokkalaisille suunnattuja KiVa-teemoja (4 teemaa), joko oppituntien tai teemapäivien muodossa. Oppitunnit ja teemat sisältävät mm. keskusteluja, ryhmätöitä, lyhytfilmejä kiusaamisesta ja rooliharjoituksia. Niiden sisältö etenee yleisistä aiheista, kuten kunnioituksen merkityksestä ihmissuhteissa kiusaamisen mekanismeihin ja seurauksiin. Monilla oppitunneilla keskitytään siihen, millainen rooli ryhmällä on kiusaamisen ylläpitäjänä tai lopettajana: mietitään ja harjoitellaan erilaisia tapoja vastustaa kiusaamista. Oppitunteja ja teemoja täydentävät kiusaamisen vastainen KiVa-tietokonepeli ja yläkoulussa virtuaalinen oppimisympäristö nimeltä KiVa Street. KiVa Koulu näkyy myös koulun käytävillä julisteina.

Koulussa toimii vähintään kolmen opettajan tai muun henkilökuntaan kuuluvan aikuisen muodostama työryhmä, KiVa-tiimi. He selvittävät yhteistyössä luokanopettajan tai -valvojan kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia. Koulun henkilökunta on saanut perehdytyksen KiVa Koulu -ohjelman toteuttamiseen ja kiusaamistapausten selvittämiseen.

KiVa-koulu -tiimi ei ota yhteyttä huoltajiin, vaan sen tekee luokanopettaja tai ryhmänohjaaja. Vanhemmat eivät myöskään ilmoita kiusaamistapauksista suoraan tiimille, vaan toimitaan luokanopettajan tai ryhmänohjaajan kautta. Tiimi selvittää vain pitkäkestoiset ja systemaattiset kiusaamistapaukset, ei tavallisia välituntiriitoja ja tappeluita.

Kun koululle tulee tieto tai epäily kiusaamisesta:
- Tiedon saanut aikuinen selvittää, onko kysymys toistuvasta kiusaamisesta ja ohjaa tapauksen tarvittaessa eteenpäin KiVaan tai Versoon selvityslomakkeella.

KiVa-tiimin jäsenet
- keskustelevat kiusatun kanssa
- keskustelevat kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa
- järjestävät seurantakeskustelut eri osapuolten kanssa

Luokanopettaja/valvoja
- tapaa muutaman luokkatoverin, joita rohkaistaan tukemaan kiusattua
- tiedottaa huoltajia asian etenemisestä

Tarpeen mukaan vanhemmat voidaan kutsua koululle selvittämään asiaa, tämä ei kuitenkaan tapahdu rutiininomaisesti kaikissa tapauksissa. Lapsille/nuorille itselleen annetaan ensin tilaisuus muuttaa käyttäytymistään.

Jos epäilet lastasi kiusattavan tai sinulla on syytä uskoa hänen kiusaavan toisia, ota rohkeasti yhteyttä luokanopettajaan tai ryhmänohjaajaan, jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti! Keskustele lapsesi kanssa kiusaamisesta, vaikka hän ei olisi kiusattu eikä kiusaisi muita. On tärkeä miettiä yhdessä lapsen kanssa, miten kannattaa toimia jos havaitsee kiusaamista.

KiVa Koulu -ohjelmaan kuuluva Vanhempien opas on luettavissa KiVa Koulun nettisivuilla (www.kivakoulu.fi -> Vanhemmat) tai seuraavasta linkistä: KiVa Koulun Vanhempien opas

Opas sisältää tietoa kiusaamisesta ja vanhempien keinoista vähentää kiusaamista ja tukea kiusattua lasta. Vanhempien opasta voi tilata myös painettuna (esim. vanhempainyhdistykset, yksittäiset vanhemmat), tilausohjeet www.kivakoulu.fi.

"KiVassa Koulussa on kiva olla!"