Kyniä

Kartanonkosken koulu

Paperia

Kartsi-arkisto

Lukuvuosi 2016-2017

Lukuvuosi 2015-2016

Lukuvuosi 2014-2015

Lukuvuosi 2013-2014

Lukuvuosi 2012-2013

Lukuvuosi 2011-2012

Lukuvuosi 2010-2011

Lukuvuosi 2009-2010
Touko-Kartsi
(Tiedote 10/10.5.2017)

Terveisiä rehtorilta

Tätä lukuvuotta on määrittänyt uuden opetussuunnitelman käyttöönotto vuosiluokilla 1-6. Uuden opetussuunnitelman haltuunottaminen vaatii aikaa ja ensimmäinen lukuvuosi onkin eräänlaista suunnitelman sisäänajamista ja jalkauttamista. Tämä työ jatkuu tulevinakin vuosina, kun opetussuunnitelma otetaan käyttöön Latvassa vaiheittain vuosiluokka kerrallaan. Henkilökunta on kouluttautunut aktiivisesti koko opetussuunnitelmaprosessin ajan, jotta suunnitelman tavoitteita ja sisältöjä voidaan toteuttaa sen hengen mukaisesti.

Viime lukuvuonna tehtiin vantaalaisissa kouluissa 3., 6. ja 9. vuosiluokan oppilaille oppimaan oppimisen tutkimus, jonka tulokset saatiin kevätlukukaudella. Tutkimus on jatkumo aiemmille tutkimuksille, jotka tehtiin vuosina 2010 ja 2103. Tutkimuksesta vastaa Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus. Oppimaan oppimisen osaamiskomponenttia arvioitiin päättelytaidon, luetun ymmärtämisen ja matemaattisen ajattelun tehtäväsarjoilla. Oppimaan oppimisen asennekomponenttia eli oppimiseen ja koulutyöhön liittyviä uskomuksia mitattiin usealla eri kysymyssarjalla. Kartanonkosken koulussa oppilaiden osaaminen kaikilla osa-alueilla oli hyvällä tasolla. Myös oppilaiden usko omaan osaamiseen oli vahvaa ja koulutyötä haittaavien uskomusten määrä oli vähäinen. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään koulun toiminnan kehittämisessä.

Toukokuu on juhlien aikaa. Lämpimästi tervetuloa seuraaviin juhliin:

Juuren äitienpäiväjuhla pe 12.5. klo 8.30
Juuren ja Rungon kevätjuhlat to 1.6. klo 17.30 ja 19
Latvan Ruusujuhla la 3.6. klo 9.15

Toukokuuhun mahtuu vielä yksi vanhempainiltakin. Tulevien 7. luokkien vanhempainilta on ke 17.5. klo 18.00. Samana päivänä uudet koulutulokkaat tutustuvat kouluun ja vanhemmille on tilaisuus tuolloin klo 9.30. Tervetuloa!

Kiitos teille vanhemmille hyvästä yhteistyöstä lukuvuoden aikana. Monet kiitokset myös vanhempainyhdistykselle, joka on aktiivisesti tukenut oppilaita ja koulun toimintaa myös tämän lukuvuoden aikana.

Ystävällisin terveisin,
Tuija Tammi
rehtori

Tulevia tapahtumia toukokuussa

Viikko 19

pe 12.5. Juuren äitienpäiväjuhla Juuren oppilaiden äideille klo 8.30 salissa. Äitienpäiväkahvit salissa juhlan jälkeen.

Viikko 20

ke 17.5. Koulutulokkaiden tutustumispäivä ke 17.5. klo 9.00 - 11.00. Tilaisuus koulutulokkaiden huoltajille auditoriossa klo 9.30 - 10.30.
ke 17.5. 7. luokan tutustumispäivä 8.30-10. Tulevien 7.luokkalaisten vanhempainilta auditoriossa klo 18.00 - 19.30.
pe 19.5. Henkilökunnan tyhy-iltapäivä. Koulupäivä päättyy kaikilla klo 12.00.

Viikko 21

ti 23.5. 7.luokkien TET-kiitostilaisuus klo 12.40.
ke 24.5. Latvan oppilaiden koulupäivä päättyy klo 12.00 opettajakokouksen vuoksi.
pe 26.5. Unicef-kävely Juuren ja Rungon oppilailla klo 8.30 - 12.00 ja Taksvärkki -päivä Latvan oppilailla.

Viikko 22

ma 29.5. Koulupäivä lukujärjestyksen mukaan klo 13.15 saakka. Latvan oppilailla kuplafutisturnaus klo 8.30 - 12.00. SKY (Soinnut Kartanonkosken yllä) -konsertti salissa kaikille oppilaille klo 12.30 - 13.15.
ti 30.5. Oppilaat luokanopettajien ja ryhmänohjaajien kanssa. Juuressa ja Rungossa koulupäivä klo 8.30 - 12.00. Latvan oppilailla retkipäivä; päivän aikataulu retkien mukaisesti.
ke 31.5. Koulupäivä kaikilla klo 8.30 - 12.00. Oppilaat luokanopettajien ja ryhmänohjaajien kanssa. Kevätkirkko ja rinnakkaistilaisuudet klo 9.15 luokille 1-5 ja klo 10.15 luokille 6-9. 9.luokkien juhlakahvit kahvihuoneessa klo 12.30.
to 1.6. Koulupäivä kaikilla klo 8.30 - 12.00. Oppilaat luokanopettajien ja ryhmänohjaajien kanssa. Juuren ja Rungon kevätjuhlat: Juhla I klo 17.30 ja juhla II 19.00.
pe 2.6. Koulupäivä kaikilla klo 9.15 - 12.00. Oppilaat luokanopettajien ja ryhmänohjaajien kanssa. Latvan Ruusujuhlan (tilaisuus koskee 9.luokkalaisia) harjoitukset salissa klo 9.15.
la 3.6. Latvan Ruusujuhla salissa klo 9.15. 9.luokkalaisten valokuvaus klo 8.30 ennen juhlaa. Luokilla 1 - 6 todistusten jako luokissa klo 8.30.

Kevätjuhlat 1.6.2017

Juuren ja Rungon kevätjuhlien luokkajako

I Juhla klo 17.30

1A
1B
1C
1D
2-4F
3A
3D
4A
4B
5A
5B
5-6E
6A
6C

II Juhla klo 19.00

2A
2B
2C
2D
3B
3C
3E
4C
4D
4E
5C
5D
6B
6D

Peruskoulu päättyy - hyvä tietää!

Ruusujuhlan valmistelut koulumme 9. luokkien oppilaille ovat meneillään. Kun päättötodistuksen on jaettu, odottelemme yhteishaun tuloksia.

9-luokkalaiset saavat tiedon lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinnoista aikaisintaan 15.6.2017, jolloin koulutukseen valittujen nimet julkaistaan oppilaitosten ulko-ovilla ja kotisivuilla. Huomioithan, että oppilaitosten kotisivuilla julkaistaan vain niiden valittujen nimet, jotka ovat antaneet hakulomakkeessa luvan nimensä julkaisemiseen verkossa.

Opiskelijavalinnoista tiedotetaan myös kirjeitse, joita oppilaitokset postittavat 16.6.2017 alkaen.

Opiskelupaikan varmistaminen:
Lukioissa toivotaan, että valitut tulevat henkilökohtaisesti ottamaan paikan vastaan 15.6.2017 klo 9-16, jolloin lukioiden opinto-ohjaajat ovat kussakin lukiossa tavattavissa. Lukiopaikka on varmistettava viimeistään 29.6.2017 klo 15 mennessä.

Ammatillisen koulutuksen opiskelupaikan voi varmistaa palauttamalla valintakirjeen mukana postitetun paikanvarmistuslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna 29.6.2017 klo 15 mennessä valintakirjeessä ilmoitettuun osoitteeseen.

Kartanonkosken kevätjuhlassa, samalla kun 9-luokkalaiset saavat päättötodistuksensa, jaetaan heille "Peruskoulu päättyy - mitä nyt?"-opasvihkonen, josta löytyvät tarkat ohjeet siitä, miten toimia yhteishakuasioissa ennen kuin jatko-opinnot toisella asteella syksyllä 2017 alkavat.

Unicef-kävely ja päivätyökeräys

Perjantaina 26.5. Juuren ja Rungon oppilaat osallistuvat Unicef-kävelyyn. Kävelyn tarkoituksena on kerätä itse hankittujen sponsorien avulla varoja Unicefille. Oppilaat kävelevät Haltialassa erikseen merkityn reitin, jonka varrella on opettajia ja latvan oppilaita kannustamassa ja jakamassa tarroja oppilaiden passeihin. Koulupäivä on 8.30-12.

Samana päivänä Latvan oppilailla on päivätyökeräys, jonka keräyskohteeksi luottamusoppilaat valitsivat tänä vuonna Suomen Pakolaisavun lukutaitotyön. Maailmassa on arviolta noin 780 miljoona lukutaidotonta aikuista ja Suomen Pakolaisapu tekee töitä pakolaisten lukutaidon hyväksi. Lukutaito edesauttaa pakolaisten mahdollisuuksia hankkia ammatti sekä toimeentulo ja tukea tulevien sukupolvien kouluttautumista.

Oppilaskunnan kuulumisia

Kartsin edustajat saivat Vantaan Vaikuttaja-päivässä yhdessä muiden koulujen edustajien kanssa jalostaa Tulevaisuuden kulkuväline -tehtävää. Ehdotukset tulevaisuuden kulkuvälineistä esitettiin Vantaan päättäjille tilaisuuden lopussa. Päättäjät olivat vaikuttuneita lasten ja nuorten luovista, ympäristöä säästävistä ideoista. Aika näyttää, kuinka lasten ja nuorten näkemykset tulevaisuuden hyvästä kotikaupungista toteutuvat.

Luottamusoppilaiden viimeiset viikkokokoukset pidetään viikolla 20. Elokuussa työt koulun yhteisten asioiden parissa jatkuvat nykyisellä kokoonpanolla.

Lukuvuoden 2017-2018 tukioppilaat

Lukuvuodelle 2017-2018 rekrytoitiin jälleen uusia tukioppilaita. Lukuisten hakemusten perusteella ohjaajat valitsivat uudet tukioppilaat. Uusina tukioppilaina ensi syksynä aloittavat.

8B
Justus Haverinen
Ronja Piironen
Vivian Purmonen
Sisse Seppälä
Mikael Vatiainen

8C
Sarujan Mathyruban
Silja Saarelainen
Daniel Tran

8D
Ida-Maria Kumpu
Milla Rajala
Siiri Suonsyrjä
Alli Tengvall
Aino Virkki

Nykyiset 8. luokkien tukioppilaat voivat ilmaista ohjaajille halunsa jatkaa tehtävässä.

Lukuvuoden 2017 - 2018 työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi to 10.8. – pe 22.12.17 (92 työpäivää)
Kodin ja koulun yhteistyöpäivä la 26.8.17, teemana Suomi100
syysloma ma 16.10 – pe 20.10.17 (viikko 42)
joululoma la 23.12.17 – su 7.1.18

Kevätlukukausi ma 8.1. – la 2.6.18 (96 työpäivää)
talviloma ma 19.2. – pe 23.2.18 (viikko 8)
vappuaatto ma 30.4.18 vapaa, korvaa yhteisen lauantaityöpäivän

Vanhempainyhdistys tiedottaa

Vanhempainyhdistys on tilannut leuanvetotankoja luokkiin ja hankkii koulun välituntilainaamoon lisää palloja, hyppynaruja ja muita välituntiliikuntavälineitä.

Vanhempainyhdistys on perustanut hallituksen alaisen sisäilmaryhmän.

Tänäkin keväänä kevätjuhlassa jaetaan vanhempainyhdistyksen Kiva kaveri -stipendejä. Yhdistys on myös myöntänyt pienen avustuksen niille 6. ja 9. luokille, jotka ovat lähdössä leirikouluun tai luokkaretkelle ja jotka ovat keränneet itse varoja retkikassaan.

Suojatiepäivystykseen koulun alkaessa torstaina 10.8. ja perjantaina 11.8. voi ilmoittautua osoitteeseen kartsin.vanhempainyhdistys[at]gmail.com.
Fillarihulinat järjestetään maanantaina 4.9.

Vanhempainyhdistys kiittää lämpimästi koko lukuvuodesta kaikkia jäseniä, toimintaamme osallistuneita ja sitä tukeneita sekä koulua hyvästä yhteistyöstä!

Sähköposti: kartsin.vanhempainyhdistys[at]gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Kartanonkosken-koulun-vanhempainyhdistys-ry/130903870307625
Toiminnasta tiedotetaan myös koulun sivuilla ja Kartsissa.