Kyniä

Kartanonkosken koulu

JOPO -luokka

Kartanonkosken koulussa toimii alueellinen joustavan perusopetuksen ryhmä eli JOPO.

JOPO-opiskelu on suunnattu oppilaille, joilla on vaikeuksia suorittaa peruskoulu loppuun perinteisin keinoin. Opiskelusta hyötyvät oppilaat, joille sopii toiminnallinen ja työpainotteinen opiskelu.

JOPO-opetuksessa huomioidaan oppilaan yksilölliset vahvuudet ja hänen näkökulmansa opiskeluun. Opetuksessa pyritään saamaan aikaan prosessi, jossa nuoret motivoituvat opiskelemaan sekä saavuttavat taitoja, jotka mahdollistaisivat heille pysymisen ja menestymisen jatko-opinnoissa.

Yksilöllinen tuki luo mahdollisuudet onnistumisille, mikä kehittää nuorten itsetuntoa. Ryhmäytyminen ja yhdessä tekeminen kuuluvat JOPO-opiskeluun. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden sosiaalisia taitoja sekä oman ja yhteisen vastuun kantamista. Tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden elämänhallintaa ja mahdollisuutta hyvään elämään.

Kenelle joustava perusopetus on tarkoitettu?

Joustava perusopetus on tarkoitettu niille nuorille,


JOPOn tavoitteena on


JOPOn työtavat


Lisäksi oppilaiden tukena ovat

Hakeminen Kartanonkosken koulun JOPO -luokalle lukuvuonna 2016 - 2017

JOPO -luokalle haetaan oman koulun oppilashuollon kautta. Oppilasvalinnat tehdään alueella hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella

Oppilasvalinnan kriteerit


Lisäksi toivotaan, että oppilaan perhe on sitoutunut oppilaan koulunkäynnin tukemiseen.

JOPO -hakemukseen liitetään


Hakemus liitteineen toimitetaan perusopetuksen aluekoordinaattorille, joka auttaa ja ohjaa hakemuksen tekemisessä.

Läntisen alueen aluekoordinaattori
Taru Asikainen
p. 040 071 9533
taru.asikainen[at]vantaa.fi

Aikataulu

Hakulomake

Lomakkeen voi ladata seuraavasta linkistä: JOPO-hakemus

Lisätietoja

Sari Lahtinen
Jopoluokanopettaja
Kartanonkosken koulu
046 542 0871
sari.lahtinen[at]eduvantaa.fi

sekä Vantaan kaupingin nettisivuilta