Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta

Ilolan koulun iltapäivätoiminnan järjestämisestä vastaa Ilolan koulun vanhempainyhdistys IloVa ry.

Yhdistyksen palkkaamien kolmen, ammattitaitoisen ohjaajan luotsaaman Iltsin tavoitteena on tarjota kerholaisille valvottua ja virikkeellistä toimintaa kaikkina koulupäivinä klo 12 – 17 välisenä aikana. Lapsille tarjoillaan päivittäin terveellinen ja maittava välipala, joka sisältyy kerhomaksuun.

IloVa ja Iltsin ohjaajat toimivat yhteistyössä koulun kanssa varmistaakseen kerhossa mukana oleville lapsille sujuvan ja turvallisen ympäristön koulupäivän jälkeen. Kerhopäivään kuuluu ulkoilua, sisäleikkejä, askartelua ja vapaata toimintaa. Myös koulun liikuntasali on päivittäin iltapäiväkerhon käytettävissä. Kerhon tiloissa on järjestetty mahdollisuus myös läksyjen tekoon.

Iltapäiväkerhoon haetaan keväisin ennen kouluvuoden alkua. Hakemus täytetään Wilma-järjestelmässä tai lähetetään postitse Vantaan kaupungin sivistysvirastoon. Lukuvuoden aikana vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella iltapäivätoiminnan koordinaattorilta, lotte.koivulainen@vantaa.fi. Ilolan koulun iltsiin saa tarvittaessa yhteyden puhelimitse 044-594 9498 tai sähköpostilla ilolaniltsi@gmail.com.

Ilolan koulun vanhempainyhdistyksen IloVa ry:n johtokunta ohjaa ja valvoo koulun iltapäivätoimintaa ja on sitoutunut noudattamaan Vantaan kaupungin palveluntuottajille asetettamia ohjeita ja määräyksiä. Johtokunnan jäsenet ovat toiminnassa mukana vapaaehtoisina.