Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt ovat voimassa koko koulupäivän ajan ja noin välitunnin mittaisen ajan ennen koulupäivän alkua ja opetuksellisen ajan jälkeen.

 • Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
  • Toimin yhteisten sääntöjen ja sopimusten mukaan.
 • Järjestyssääntöjä noudatetaan koulupäivän ajan koulun alueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa. 
  • Järjestyssääntöjä noudatetaan myös retkillä ja leiri- ja yökouluissa.
 • Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan. 
  • Puhun toisille ystävällisesti ja noudatan hyviä tapoja. Olen hyvä kaveri.
  • Tottelen kaikkia koulun aikuisia.
 • Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ-  ja ruokarauhan. 
  • Tulen kouluun riittävän levänneenä.
  • Keskityn annettuihin tehtäviin.
  • Huolehdin kotitehtävistäni.
 • Oppilas ei  kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta. 
  • En koske toiseen ilman lupaa. En satuta, enkä ole ilkeä.
 • Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua. 
  • Tulen täsmällisesti kouluun ja oppitunneille.
 • Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta. 
  • Huolehdin yhteisestä oppimisympäristöstä.  
  • Liikun sisällä kävellen ilman ulkokenkiä. Säilytän ulkokengät sovitussa paikassa.
  • Tulen oppitunneille kirjat, vihkot ja muut tarvittavat opiskeluvälineet mukana ja huolehdin niistä.
  • En ota luvatta toisen omaisuutta.
 • Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön/ koulun aikuisen luvalla.
 • Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta. 
  • En tuo kouluun rahaa tai muuta arvokasta.
 • Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulun alueelta vain opetushenkilöstön luvalla.