Päivittäinen työskentelyrytmi 2016-17

8.15-9.00 1.oppitunti
9.00-9.45 2.oppitunti
9.45-10.15 VÄLITUNTI
10.15-12.15 3.oppitunti +ruokailu 1. ja 2.lk

4.oppitunti + ruokailu 3.ja 4.lk

12.15-12.30 VÄLITUNTI
12.30-13.15 5.oppitunti
13.15-13.30 VÄLITUNTI
13.30-14.15 6.oppitunti