Valinnaiskurssit

HIEKKAHARJUN KOULUN VALINNAISET OPINNOT                               

Opetussuunnitelman mukaan 5.-6. luokkien oppilaiden opiskeluohjelmaan kuuluu valinnaisia opintoja. Valinnaisten opintojen tehtävänä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan ja kurssitarjonnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden tehtävänä on myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja löytää uusia kiinnostuksen kohteita. Hiekkaharjun koulussa tarjotaan valinnaisopintoina yhden lukukauden mittaisia kursseja eri aloilta. Oppilas suorittaa siis yhden kouluvuoden aikana kaksi valinnaiskurssia.

VALINNAISET OPINNOT LYHYESTI:

  • kurssit eivät ole vapaaehtoisia
  • valinnaisten opintojen kurssin laajuus on 15 oppituntia
  • opetus voi olla viikoittaista tai periodimaista
  • ryhmät ovat luokattomia ja perusopetusryhmistä vapaita siten, että 5. – 6. luokat työskentelevät yhteisissä ryhmissä
  • kurssia ei voi vaihtaa kesken lukukautta

VALINNAISTEN KURSSIEN TAVOITTEET:

  • oppilaan koulunkäynnin mielekkyys ja opiskelumotivaatio kasvavat
  • oppilas saa mahdollisuuden syventää ja laajentaa tietojaan ja taitojaan valitsemallaan alueella
  • opintojen monipuolisuus lisääntyy
  • oppilaan kyky tehdä valintoja ja ottaa vastuuta omasta opiskelustaan kasvaa

KURSSIVALINTOJEN TEKEMINEN

Koteihin lähetetään tiedot ensi lukuvuoden kurssitarjonnasta sekä valintalomake. Valitse yhdessä vanhempiesi kanssa neljä (4) sinua eniten kiinnostavaa syksyn kurssia ja neljä (4) kevään kurssia. Merkitse valinnat selkeästi valintalomakkeeseen kiinnostuksen mukaan numeroilla 1-4 (kiinnostavin kurssi merkitään ykkösellä jne.). Muista myös täyttää henkilötiedot tekstaten. Valintojen perusteella sijoitamme jokaisen oppilaan yhteen ryhmään syys- ja kevätlukukaudeksi. Periaate on, että jokainen oppilas pääsee jollekin neljästä valitsemastaan kurssista. Pyrimme ottamaan myös huomioon oppilaiden ilmoittaman neljän kurssin keskinäisen kiinnostavuuden. Toteutuvat kurssit ja oppilaiden sijoittuminen niille sekä kurssien ohjaajat ilmoitetaan oppilaille lukuvuoden alussa.