Tehostettu ja erityinen tuki

Osa-aikainen erityisopetus:
Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on järjestää tarpeen mukaan yleistä, tehostettua ja erityistä tukea oppilaille yhteistyössä huoltajien ja luokanopettajan kanssa.

Opetuksen toteuttaminen:
Osa-aikaisen erityisopetuksen tarve määritellään yhteistyössä luokanopettajan/erityisluokanopettajan sekä huoltajien kanssa ja tarvittaessa käytetään moniammatillisen työryhmän apua. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ovat yhteneviä yleisopetuksen tavoitteiden kanssa (=osa-aikaista erityisopetusta toteutetaan yhdessä yleisopetuksen kanssa). Arviointi tapahtuu yhdessä luokan-/erityisluokanopettajan (sekä huoltajien ja oppilaan) kanssa. Opetusta annetaan pienryhmä- ja samanaikaisopetuksena. Opetus voidaan toteuttaa myös tukiopetuksena.