Koulun esittely

Meidän koulumme

Hiekkaharjun koulun tunnistaa parhaiten maamerkeistään Hiekkaharjun vesitornista ja koulupihan taustan muodostavasta hiekkaharjusta. Koulun oppilasmäärä on  n. 560  ja eri kasvatustehtävissä toimii runsaat 40 aikuista, joista oppilashuoltopalveluissa työskentelee  koulukuraattori, -psykologi ja terveydenhoitaja sekä kolme laaja-alaista erityisopettajaa.

Toiminta-ajatus ja arvot

Koulumme arvoja ovat turvallisuus, vastuullisuus ja toisen kunnioittaminen. Alakoulussa on tärkeintä perustaitojen oppiminen sekä tiedollisella että taidollisella alueella ja oppilaan oppimisen tukeminen myös moniammatillisen oppilashuoltotyöryhmän avulla. Elämisen taitoja ei silti saa unohtaa.

Tavoitteenamme on, että lapsi voi turvallisesti kasvaa sosiaaliseksi, vastuuntuntoiseksi ja elämänmyönteiseksi ihmiseksi, jolla on halu aktiiviseen tiedonhankintaan ja arviointiin sekä itsensä kehittämiseen. Yhtenä johtavana periaatteena on selviytymisen tukeminen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Emme hyväksy koulukiusaamista. Se on Hiekkaharjun koulussa kielletty. Lapsilla ja aikuisilla on oikeus turvalliseen oppimis- ja työympäristöön.

Hiekkaharjun koulu on hyväntuulinen koulu, jossa viihtyvyys ja turvallisuus syntyvät henkilökontaktien sujuvuudesta, vastuullisuudesta ja toisten kunnioittamisesta.

Opetuksen järjestäminen

Lukuvuonna 2017–2018 koulussa on 28 opetusryhmää. Vantaalaisen lähikouluperiaatteen mukaisest kaikilla oppilailla mahdollisuus opiskella omassa lähikoulussaan. Suunnittelemme oppimisen tuen järjestelyt oppilaiden tarpeiden mukaan.

Varhennettu englanninopetus alkaa jo 1. vuosiluokalla. A2-kielenä opiskellaan neljännellä espanjaa, viidennellä saksaa ja espanjaa sekä kuudennella ruotsia.

Tietotekniikkaa hyödynnetään nykyaikaisesti oppilaiden työvälineenä.  Koululla on käytössä n. 300 tablet-tietokonetta ja siirreltävissä kärryissä n. 100 kannettavaa pc-konetta tai Chromebookia ja langaton Internet-yhteys. Kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä on vankat perinteet. Huoltajien osallisuus koulutyössä näkyy mm. aktiivisena vanhempainyhdistystoimintana. Muita yhteistyötahoja ovat mm. poliisi, seurakunnat, kirjasto ja Autoliitto.