Etappi-luokkatoiminta

TERVETULOA ETAPPIIN!
Lukuvuonna 2017-18 Hiekkaharjun etapissa jatkavat jalkautuva työmalli ja kiinteä työmalli. Hiekkaharjun etappi jalkautuu osin alueen lähikouluihin ja Hiekkaharjuun jää yksi etappiryhmä. Etappi-tiimiin kuuluu kaksi erityisluokanopettajaa, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja ja oppilashoitaja. Hakeminen etappiin tapahtuu yhteistyössä opettajan ja aluekoordinaattori Kirsi Backmanin (p. 0503121676) kanssa.

Erityisluokanopettaja Reetta Svennblad p. 0503145144
Erityisopettaja Päivi Puhakka p. 0400253473
Sosiaaliohjaaja Anna Lappalainen p. 0405340607
Psykiatrinen sairaanhoitaja Merja Lounela
Oppilashoitaja Mira Peltonen

Tavoitteena etappi-jaksolla on
1. Arvioida lapsen tuen tarve sekä luoda ja aktivoida verkostoja toimimaan lapsen ja perheen hyväksi.
2. Harjoitella niitä kognitiivisia tai sosiaalisia taitoja, joissa lapsella on vaikeuksia.
3. HOJKS:ssa (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) määritellään lapsen yksilölliset tavoitteet ja tukitoimet.

Moniammatillinen yhteistyö ja verkostoyhteydenpito
* Lähettävän/tulevan koulun kanssa oppilaan arviointi ja saattaminen takaisin omaan luokkaan tai muuhun sopivaan koulupaikkaan
* Avoin verkostoyhteistyö -> tiedonsiirtolupa vanhemmilta

Etappi-jakson aikana kirjattavat asiakirjat
* HOJKS, pedagoginen selvitys, oppilashuollon kertomus, kuvaus koulunkäynnistä pyydettäessä yhteistyötahoille, sosiaaliohjaajan kirjaukset ja yhteenveto sosiaalialan asiakastietojärjestelmään, psykiatrisen sairaanhoitajan kirjaama yhteenveto etappi-jaksosta terveydenhuollon järjestelmään.

Hiekkaharjun etappiryhmä
* Oppilas tulee etappiin erityisen tuen päätöksellä ja hänestä tulee jakson ajaksi Hiekkaharjun koulun oppilas. Opetus etapissa on pienryhmäopetusta. Luokassa työskentelee erityisluokanopettaja, sosiaaliohjaaja/psykiatrinen sairaanhoitaja ja oppilashoitaja.

Säännöt ja käytänteet
* Jatkuva aikuisen tuki ja valvonta
* Hiekkaharjun koulun yleiset säännöt/luokan säännöt
* Palkitsemisjärjestelmä
* Yhteiset tunnit, joilla harjoitellaan ryhmä- ja sosiaalisia taitoja
* Sosiaaliohjaajan/ psyk. sairaanhoitajan omat tunnit

Yhteistyö vanhempien kanssa etappi-jaksolla
* Reissuvihko ja Wilma päivittäin ja tavoitettavuus puhelimitse tarvittaessa
* Vanhemman ilmoitus lapsen poissaoloista, omista menoista, yms. koulunkäyntiin vaikuttavista asioista (esim. lääkkeet unohtuneet)
* HOJKS-palaverit
* Vanhempainkeskustelut, lasten ja vanhempien yhteinen toiminta, vanhempainryhmä
* Verkostopalaverit

Taksikuljetus
* Taksiajat tulevat tekstiviestinä huoltajille
* Vanhempien ilmoitettava taksille heidän puoleltaan tulevat muutokset/peruutukset
* Koulu ilmoittaa lukujärjestysmuutokset taksille

Koulupäivän keskeytykset ja kiinnipidot
* Lapsen ollessa vaaraksi itselleen tai muille, henkilökunnalla on velvollisuus rajoittaa lasta ja tarvittaessa pitää kiinni
* Väkivaltaisesta käyttäytymisestä voi seurata koulupäivän keskeytys, jolloin vanhempien on tultava hakemaan oppilas koulusta
* Henkilökunnan velvollisuus on tehdä lastensuojeluilmoitus tarpeen vaatiessa

Hiekkaharjun koulu, Talkootie 37, 01350 Vantaa