Terveydenhuolto koulussa

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Määräaikaiset terveystarkastukset toteutetaan peruskoulussa jokaisella vuosiluokalla. Näistä laajempia terveystarkastuksia ovat 1., 5. ja 8. luokan tarkastukset, joihin sisältyy lääkärin osuus.

Terveydenhoitaja Riikka Rekonen on koulussa maanantaista torstaihin. Akuutti aika terveydenhoitajalle on klo 10–11 (keskiviikkoisin klo 11-12), jolloin oppilas voi tulla ilman erikseen sovittua aikaa. Huoltajat saavat terveydenhoitajaan yhteyden puhelimitse (040 834 8404), sähköpostitse (riikka.rekonen(a)vantaa.fi) tai Wilman kautta.

Oppilaiden vanhempia ja huoltajia pyydetään huomioimaan, että lapsen sairaanhoito ja vapaa-aikana sattuneiden tapaturmien hoito kuuluu vanhemmille. Vanhempien tehtävä on viedä lapsi tarvittaessa terveysasemalle hoidon tarpeen arvioon. Kouluterveydenhuollossa hoidetaan koulussa ja koulumatkalla sattuneet tapaturmat ja niiden hoitoonohjaus. Matkailurokotteet eivät kuulu kouluterveydenhoidon piiriin.

Koulutapaturmat

Koulumatkalla, koulupäivän aikana tai kouluajan ulkopuolella opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa tapahtuvia tapaturmia varten oppilailla on tapaturmavakuutus. Tapaturman satuttua on otettava mahdollisimman nopeasti yhteys terveydenhoitajaan. Jos tapaturman vuoksi tarvitaan lääkärin arviota, tapahtuu se aina Vantaan kaupungin terveyskeskuksessa. Yksityisistä palveluista tulleita kustannuksia kaupunki korvaa vain, jos hoitoon on saatu lähete terveyskeskuksesta. Muita yksityisesti tehtyjä tutkimuksia tai hoitoja ei koulu korvaa. Tapaturmasta, joka vaatii hoitoa, täytetään korvaushakemus. Koulutapaturma pysyy korvauksen piirissä pysyvästi, esimerkiksi koulutapaturmassa syntyneen hammasvaurion korjaukset korvataan tarvittaessa viiden vuoden päästä.

Hammashoito

Hämeenkylän koululla toimii Vantaan kaupungin terveyskeskuksen hammashoitola. Ajanvaraukset tehdään keskitetystä ajanvarauksesta puh. (09) 839 35300.

Hammashoitolasta kutsutaan tarkastukseen lukuvuoden aikana kaikki 7.- ja 9.-luokkalaiset. Ajan saa kirjallisesti luokanvalvojalta.

Koulukuraattori

Hämeenkylän koulun kuraattorina on syksyllä 2015 aloittanut Kati Pihlaja (040 7507317).

Koulupsykologi

Koulun oppilashuoltotyössä toimii koulupsykologi Kaisa Kokkonen (puh. 040 847 8610).

Oppilashuolto

Hämeenkylän koulussa toimii yhteisöllisen hyvinvoinnin työryhmä, jonka tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua ja kehitystä. Työryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, osa-aikaiset erityisopettajat sekä opinto-ohjaajat.

Yksitäisiä oppilasasioita sekä luokkien ryhmädynamiikka käsittelee tarvittaessa erikseen koottava moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Ryhmän kokoonpano päätetään tapauskohtaisesti, yleensä jäseninä ovat oppilaan luokanvalvoja tai -opettaja, vastaava erityisopettaja sekä moniammatiilisen oppilahuollon asiantuntija (kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi tai koulukuraattori).