Koulun esittely

Hämeenkylän koulu toimii lukuvuonna 2016-2017  viidessä eri opetuspisteessä. Perinteisen Hämeenkylän koulurakennuksen toiminta on päättynyt sisäilmaongelmista johtuen. Poikkeukselliset tilajärjestelyt koskevat kaikkia Hämeenkylän koulun noin seitsemää ja puolta sataa oppilasta. Luokka-asteet 1. – 5. opiskelevat Tuomelan opetuspisteessä, 7. luokkalaiset Martinlaakson koulun tiloissa, 8. luokat Variston opetuspistessä ja 6. sekä 9. luokkalaiset Pähkinärinteen opetuspisteessä. Koulussamme toimiva joustavan perusopetuksen (JOPO) luokka, valmistavan opetuksen luokka ja pienluokat työskentelevät Kilterin koulun tiloissa.

Hämeenkylän koulussa vallitsee myönteinen oppimisen henki ja pidetään tärkeänä, että koulussa on rauhallinen, turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen voi keskittyä opiskeluun. Tarvittaessa opiskelun tukitoimia, esimerkiksi osa-aikaista erityisopetusta ja tukiopetusta, on hyvin saatavilla.

Musiikkiluokkatoiminta on keskeinen osa koulumme arkea ja juhlaa. Musiikkiluokalla on mahdollisuus musiikin opiskeluun samanhenkisessä ja innostavassa ilmapiirissä. Musiikkiluokkatoimintaan kuuluu luokkaopetuksen lisäksi kuorolaulua, soitin- ja lauluyhtyeitä, bändiohjausta sekä mahdollisuus soitin- ja lauluopetukseen. Koulussamme on vireä konserttitoiminta ja pitkät musiikkiluokkaperinteet.

Koulun hengenluomisessa eräs tärkeä toimintamuoto ovat olleet koulun urheilujoukkueet, jotka ovat menestyksekkäästi pelanneet esimerkiksi salibandyä ja jääkiekkoa. Mahdollisuuksien ja oppilaiden kiinnostuksen mukaan myös välitunti- ja vapaa-ajantoimintaa on saatavilla. Välitunneilla pingis ja muut pallopelit ovat olleet erityisen suosittuja.

Oppilaita kannustetaan osallistumaan: koulussamme toimii vireä oppilaskunnan hallitus ja järjestämme tavoitteellista tukioppilastoimintaa. Koulutetut tukioppilaat toimivat aktiivisesti koulun arjessa; erityisesti heillä on tärkeä rooli seitsemäsluokkalaisten ryhmäyttämisessä ja kiusaamisen ennaltaehkäisytyössä. Hämeenkylän koulu on mukana myös KiVa Koulu-toiminnassa, joka tähtää kiusaamisen ehkäisemiseen. Oppilaskunnan hallitus ja tukioppilaat järjestävät taksvärkkipäivän, hauskoja tempauksia arjen iloksi ja osallistuvat aktiivisesti koulun juhlajärjestelyihin pitkin vuotta.

Opettajien ainejärjestö OAJ valitsi Hämeenkylän koulun vuoden kouluksi 2014. Hämeenkylän merkittävimmiksi ansioiksi palkintoraati nimesi jokaisen oikeuden työrauhaan, yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen.

Hämeenkylän koulun muutos yhtenäiskouluksi on tänä lukuvuonna saatu päätökseen. Hämeenkylän koulussa opiskelee oppilaita kaikilta peruskoulun luokka-asteilla.