Jopo – joustava perusopetus

JOPO-opiskelu on suunnattu oppilaille, joilla on vaikeuksia suorittaa peruskoulu loppuun perinteisin keinoin. Opiskelusta hyötyvät oppilaat, joille sopii toiminnallinen ja työpainotteinen opiskelu.

JOPO-opetuksessa huomioidaan oppilaan yksilölliset vahvuudet ja hänen näkökulmansa opiskeluun. Opetuksessa pyritään saamaan aikaan prosessi, jossa nuoret motivoituvat opiskelemaan sekä saavuttavat taitoja, jotka mahdollistaisivat heille pysymisen ja menestymisen jatko-opinnoissa.

Yksilöllinen tuki luo mahdollisuudet onnistumisille, mikä kehittää nuorten itsetuntoa. Ryhmäytyminen ja yhdessä tekeminen kuuluvat JOPO-opiskeluun. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden sosiaalisia taitoja sekä oman ja yhteisen vastuun kantamista. Tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden elämänhallintaa ja mahdollisuutta hyvään elämään.

Kenelle joustava perusopetus on tarkoitettu?

Joustava perusopetus on tarkoitettu niille nuorille,

 • joilla on vaara jäädä vaille perusopetuksen päättötodistusta tai hänen koulunkäyntinsä ei suju perinteisellä mallilla.
 • joilla on mahdollisuus hyötyä työpainotteisuudesta ja toiminnallisista työtavoista.
 • jotka ovat riittävän aktiivisia ja pystyvät jossain määrin itsenäiseen työskentelyyn, mikä on tarpeen erityisesti työpaikkaopiskelussa.

JOPOn tavoitteena on

 • Nuoren koulumotivaation ja itsetunnon vahvistaminen sekä elämäntaitojen tukeminen
 • Nuoren sitouttaminen koulunkäyntiin ja sopivan jatkokoulutuspaikan löytäminen

JOPOn työtavat

 • Pienryhmäopiskelu
 • Omassa tahdissa opiskelu
 • Henkilökohtainen ohjaus
 • Toiminnalliset työtavat
 • Työpaikkaopiskelu
 • Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt
 • Leirikoulut

Lisäksi oppilaiden tukena ovat

 • Moniammatillinen yhteistyö sekä
 • tehostunut kodin ja koulun yhteistyö

Oppilaskriteerit

 • 7-9 luokkalaisille
 • hakuvuoden aikana täyttää 14 v.
 • ainakin lukuvuosi oppivelvollisuutta jäljellä
 • oppilas on riittävän motivoitunut ja sitoutunut aloittamaan opiskelun joustavan perusopetuksen ryhmässä
 • kyky toimia erilaisissa ryhmissä ja rohkeutta kohdata uusia ihmisiä ja tilanteita
 • kyky osallistua työpaikkaopiskeluun
 • tavoitteena on päättötodistus ja jatko-opintoihin ohjautuminen

Lisäksi toivotaan, että oppilaan perhe on sitoutunut oppilaan koulunkäynnin tukemiseen.

Hakeminen Jopo-luokalle