Musiikkiluokkatoiminta

Hämeenkylän koulussa on musiikkiluokkatoimintaa 1.8.2016 alkaen 3-9-luokilla. Musiikkiluokalla opiskeleva oppilas on innostunut laulamisesta ja soittamisesta, ja haluaa opiskella musiikkia monipuolisesti samanhenkisessä ja innostavassa ympäristössä. Musiikkiluokilla on perusopetusta musiikissa useampi tunti viikossa. Tämän lisäksi musiikkiluokalaiset osallistuvat joko kuoroon tai erilaisiin soitinyhtyeisiin. Lauluyhtyetoiminta on koulussamme ollut erittäin suosittua. Konsertteja musiikkiluokkalaiset ovat perinteisesti järjestäneet kahdesti vuodessa. Musiikkiluokkatoimintaa tukee Hämeenkylän koulun musiikkiseura ry,jonka avustuksella oppilailla on mahdollisuus mm. edulliseen hintaan saada bändiohjausta sekä laulun- ja soitonopetusta. Lisää tietoa soitinopetuksesta löytyy kohdasta musiikin opetuksen kohdasta.

Hakeminen musiikkiluokalle

Hämeenkylän koulun musiikkiseura ry

Hämeenkylän koulun musiikkiseura ry:n perusajatuksena on tukea musiikkiluokkatoimintaa järjestämällä nuorille edullista bändiohjausta, soiton- ja laulunopetusta sekä tarjoamalla heille esiintymismahdollisuuksia. Musiikkiseura pyrkii järjestämään oppilaille konserttikäyntejä sekä tukemaan koulua soitin- ja nuottihankinnoissa. Keväisin musiikkiseura jakaa stipendejä oppilaille, jotka ovat kunnostautuneet musiikinopinnoissa lukuvuoden aikana. Varoja toimintaan kerätään mm. järjestämällä konsertteja, musiikkitapahtumia yrityksille sekä jäsenmaksuilla.Jokaisen musiikkiluokkalaisen tulee olla musiikkiseuran jäsen.

Musiikkiseura ry:n hallitus kokoontuu n. 5-6 kertaa lukuvuodessa. Musiikkiseuran kokouksiin ovat kaikki musiikkiluokkalaisten vanhemmat tervetulleita.

Hämeenkylän koulun musiikkiseura ry:n hallitus lukuvuonna 2016-2017:

Anne Hoikkala pj.
Päivi Aarnio-Kepsu, vara pj.
Tiia Ristimäki, sihteeri
katriina Suomalainen
Taisto Lehonmaa
Arja Pasternack
Katja Nikkilä
Maria Lähdesniemi
Susanna Marttala, rahastonhoitaja