Oppilaanohjaus

Koulun oppilaanohjaus tukee kasvua ja opiskelua. Onnistunut oppilaanohjaus on oppilaan toiveiden ja tavoitteiden selkiytymistä. Oppilaanohjaajan keskeinen tehtävä on auttaa nuorta ammatinvalinnassa sekä mieluisan ja realistisen jatko-opiskelupaikan löytämisessä kasvaneen itsetuntemuksen, tavoiteasettelun ja itseohjautuvuuden kautta.

Lehtikuusen koulussa oppilaanohjausta toteutetaan luokkaohjauksena, pienryhmä – ja yksilöohjauksena.

Lehtikuusen koulun oppilaanohjaaja

Minna Ruusuvuori
minna.ruusuvuori@vantaa.fi
050 302 1862 tai 09 8393 0213