Hammas- ja terveydenhoito

Kouluterveydenhuollon ja hammashoidon palvelut:

Kouluterveydenhoitaja järjestää oppilaille lakisääteiset terveystarkastukset vuosittain sekä huolehtii kansallisen rokotusohjelman mukaisten rokotteiden annosta. Tapaturman sattuessa kouluterveydenhoitaja antaa tarvittaessa ensiavun ja ohjaa oppilaan jatkohoitoon tilanteen näin vaatiessa. Mikäli huoltaja haluaa käyttää yksityisiä terveyspalveluja tapaturman hoidossa, ei kaupunki korvaa niistä aiheutuneita kustannuksia. Kouluterveydenhoitaja antaa myös tarvittaessa ensiavun koulupäivän aikana sairastuneille oppilaille. Vapaa-ajalla sattuneiden tapaturmien ja sairauksien hoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon vaan omalle terveysasemalle.

Oppilaiden suun ja hampaiden terveyttä seurataan säännöllisillä tarkastuksilla. Mikäli oppilas ei voi käyttää hänelle annettua hammastarkastusaikaa, siitä tulee ilmoittaa hammashoitolaan viimeistään saman päivän aamuna. Jos oppilas on kutsuttu hammastarkastukseen ja hän jättää ajan käyttämättä, tulee hänen itse varata uusi aika. Hammastapaturman sattuessa oppilas ohjautuu hammashoitolaan kouluterveydenhoitajan johdolla.