Oppilashuolto

Oppilashuolto oppilaan tukena

Kaikki koulussa työskentelevät aikuiset huolehtivat oppilaiden hyvinvoinnista ja oppimisesta yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaan kouluhyvinvointiin vaikuttavat kouluympäristön turvallisuus ja terveellisyys sekä riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Hyvinvointityö on oppilaan kohtaamista, kannustamista, auttamista ja oppilaan osallisuuden vahvistamista.

Oppilashuoltotyö on koko kouluyhteisön tukemista. Oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon koko perusopetuksen ajan. Tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi ja puuttua varhain mahdollisiin koulunkäynnin haasteisiin.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Koulussa toimii yhteisöllinen hyvinvointiryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti.

Lehtikuusen koulun yhteisölliseen hyvinvointiryhmään kuuluvat rehtori, virka-apulaisrehtori, oppilaanohjaaja, erityisopettajia, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi.

Yhteisöllisen hyvinvointiryhmän keskeisiä tehtäviä on oppilaiden hyvinvoinnin ja koulunkäynnin seuranta ja tukeminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ryhmä tapaa säännöllisesti esimerkiksi oppilaita ja vanhempainyhdistystä kehittääkseen koulun toimintaa ja oppimisympäristöä.

Lukuvuonna 2015–2016 koulussa toteutetaan hyvinvointikyselyt vuosiluokille 1-7. Joka toinen vuosi 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaat vastaavat valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn. Kyselyiden tuloksista keskustellaan luokissa ja niitä käsitellään opettajan ja oppilasedustuksen kanssa yhteisöllisen hyvinvointiryhmän tapaamisessa.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Oppilashuollon palvelut ovat kaikille koulun oppilaille. Oppilashuollon parissa työskentelevät rehtori ja virka-apulaisrehtori, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi, koulukuraattori, oppilaanohjaaja ja erityisopettajat.

Koulun oppilashuollon työntekijöihin voit olla yhteydessä, mikäli sinulla herää huoli lapsen koulunkäynnistä (esim. oppiminen, poissaolot, vaikeudet kotitehtävien teossa, kouluhaluttomuus), sosiaalisista suhteista (esim. yksinäisyys, riidat, vaikeudet perhe- tai kaverisuhteissa), käyttäytymisestä (esim. keskittymisvaikeudet, uhmakkuus, väkivaltaisuus) tai tunne-elämän kehityksestä (esim. jännittäminen, pelot, alakuloisuus).


Oppilashuollon yhteystiedot:

 • koulukuraattori Kimmo Peltola, kimmo.peltola@vantaa.fi, 0407492563
 • koulupsykologi Topi Ruokolainen, topi.ruokolainen@vantaa.fi, 0407586278
 • oppilaanohjaaja Minna Ruusuvuori, minna.ruusuvuori@vantaa.fi, 0503021862
 • kouluterveydenhoitajat:
  • Marika Appleton, marika.appleton@vantaa.fi, 050 3121602
  • Saija Alatalo 050 3121600
 • erityisopettajat:
  • vuosiluokat 1-2 Pirkko Tuomaala, pirkko.tuomaala@eduvantaa.fi, 043 825 9873
  • vuosiluokat 3 Tiia Viinikainen, tiia.viinikainen@eduvantaa.fi, 0983930085
  • vuosiluokat 4-5 Ulla Kanerva, ulla.kanerva@eduvantaa.fi, 0983930085
  • vuosiluokat 5-6 Miika Partti, miika.partti@eduvantaa.fi, 0983930085
  • vuosiluokat 7-9 Riina Koljonen, riina.koljonen@eduvantaa.fi, 0983930218