Välituntitoimintaa alakoulun oppilaille

Koulussamme on aloitettu tämän vuoden alusta uusi yhteistyömuoto Hakunilanrinteen koulun kanssa: välkkäritoiminta.
Koulumme yhdeksäsluokkalaiset oppilaat järjestävät välituntitoimintaa Hakunilanrinteen koulun ykkös- ja kakkosluokkalaisille oppilaille neljä kertaa viikossa alakoulun ns. pitkällä välitunnilla. Yhdeksäsluokkalaisia on toiminnassa mukana 36 henkilöä. He ovat saaneet Liikkuva koulu -hankkeen järjestämän lyhyen koulutuksen toimintaa varten.

VARIAN LOGISTIIKKA ROADSHOW

ma 28.10.2013 klo 12.15 – 13.00

Toteutamme yhdessä Varian kanssa syksyn 2013 aikana Logistiikka Roadshown, jossa logistiikka taas kirjaimellisesti “jalkautuu” kouluihin. Oppilailla ja opettajilla on mahdollisuus tutustua alan opis-keluun, jutella Varian opettajien ja oppilaiden kanssa sekä paikan päällä (pihalla), nähdä logistiikan kuljetuskalustoa. Sateen sattuessa osa tapahtumasta /rasteista on koulun aulatiloissa. Tule mukaan, saat tietoa alan koulutuksista ja ammateista!

Terveisin Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja VARIA