Välituntitoimintaa alakoulun oppilaille

Koulussamme on aloitettu tämän vuoden alusta uusi yhteistyömuoto Hakunilanrinteen koulun kanssa: välkkäritoiminta.
Koulumme yhdeksäsluokkalaiset oppilaat järjestävät välituntitoimintaa Hakunilanrinteen koulun ykkös- ja kakkosluokkalaisille oppilaille neljä kertaa viikossa alakoulun ns. pitkällä välitunnilla. Yhdeksäsluokkalaisia on toiminnassa mukana 36 henkilöä. He ovat saaneet Liikkuva koulu -hankkeen järjestämän lyhyen koulutuksen toimintaa varten.

9. Luokkien vanhempainilta

Vanhempainilta 9 luokkien huoltajille on tiistaina 28.1.2014 klo 18.00 Hakunilan koulun auditoriossa.

Vanhempainillassa on mahdollisuus tavata edustajia vantaalaisesta Sotungin lukiosta, Varian ammattioppilaitoksesta sekä Mercuria kauppaoppilaitoksesta. Myös oppilaanohjaaja on koko illan paikalla ja hänen kanssaan voi keskustella yleisesti oppilaan jatko-opintoihin liittyvistä asioista.

Tervetuloa.